The Dutch Circle on the “Nederlandse Wiskundedagen” 2014De Kring op de “Nederlandse Wiskundedagen” 2014

During the “Nederlandse Wiskundedagen” (Dutch Mathematics Days) of 2014 the Dutch Circle provided a workshop and an exhibition.

Tijdens de “Nederlandse Wiskundedagen” van 2014 verzorgde de Kring Historische Rekeninstrumenten een workshop en een tentoonstelling.

Presentations:

Presentaties:

Supplementary material:

Aanvullend materiaal: