KRING Privacyverklaring t.b.v. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) v1

20 mei 2018

Identiteit

De Kring Historische Rekeninstrumenten (de KRING) bestaat uit liefhebbers, verzamelaars en onderzoekers van historische rekeninstrumenten in de meest brede zin van het woord.
De doelstellingen zijn:

Persoonsgegevens die wij verwerken

De KRING maakt voor bovenstaand doel gebruik van persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, bankrekeningnummer, e-mail, foto) zoals hierna weergegeven.
De KRING verstuurt nieuwsbrieven en mededelingen naar personen die lid zijn van de Kring. Bij gebruik van KRING brede e-mail zal het BCC veld worden gebruikt om verspreiding van e-mail adressen te beperken.
De KRING is betrokken bij gezamenlijke (inter)nationale contacten en activiteiten met organisaties met een vergelijkbare identiteit en doel en kan daarvoor uw persoonsgegevens gebruiken.

Beheer en Beveiliging persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden beheerd door een lid van de Kring. De KRING neemt de bescherming van uw gegevens serieus om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij het opgeven als KRINGlid wordt de privacyverklaring geaccepteerd. Uitschrijven kan op elk gewenst moment. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar het contactadres op de website. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf wordt gedaan, vragen wij u te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De KRING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en derhalve zolang u de nieuwsbrief van de Kring wenst blijven te ontvangen. Na opzegging van het lidmaatschap zal verwijdering van uw persoonsgegeven uit onze actieve bestanden plaatsvinden. De persoonsgegevens kunnen in een archief bewaard blijven voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De KRING verstrekt en deelt geen persoonsgegeven aan derden die geen lid zijn van de KRING, tenzij de KRING hiertoe wordt gedwongen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

De KRING neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van de KRING) tussen zit.

Website

Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens over websitebezoekers.
De KRING gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Zonder toestemming zullen wij geen informatie omtrent personen (zoals foto’s, films, geluidregistraties of documenten) op onze website plaatsen.