Hoe werkt een rekenliniaal?How does a slide rule work?

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 animeer Met twee gewone linialen kan je getallen optellen, bijvoorbeeld With two ordinary linear rulers you can add numbers, for example 0,2 + 0,3 = 0,2 0,2 + 0,3 0,2 + 0,3 = 0,5 LogaritmeLogarithm De logaritme van een getal x is een getal, log(x), waarvoor geldt dat 10log(x)=x The logarithm of a number x is a number, log(x), for which: 10log(x)=x We gebruiken hier een logaritme met grondtal 10 We use here logarithms with base 10 bijvoorbeeld: for example: log(1) = 0 en and log(10) = 1 1 0 −1 −2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x→ log(x)→ Een nuttige eigenschap van logaritmes is: A useful property of logarithms is: log(a×b) = log(a) + log(b) Met logaritmes kan je dus vermenigvuldigen door op te tellen!so logarithms allow you to multiply by adding! Verder geldt: and also: log(0) = − en and log(x) = ½log(x) We gaan nu de gewone, lineaire, liniaal omzetten naar een rekenliniaal.We will now convert an ordinary linear ruler to a slide rule. animeer 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 = log(1) 1 = log(10) animeer Hiermee kunnen we twee getallen vermenigvuldigen, bijvoorbeeld: With these two rulers we can multiply two numbers, for example: 2 × 3 = 2 2 + 3 2 + 3 = 6 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? animeer Hoe berekenen we How to calculate 2 × 6 = 12? 2 × 6 = 12? Zet zelf de komma op de juiste plaats! Mind the location of the decimal point! 2 2 × 6 2 × 6 = 1,2 animeer Als je van de schaal afloopt, schuif dan de andere kant uit. If you run out of scale, shift to the left. animeer of je gebruikt een rekenschijf or you use a calculating disk.
Start de animatie door op te klikken. Start the animation by clicking