HOME

language
summaries
        

inhoud

historie
rekenschuif

bijzondere
exemplaren

reken
voorbeeld

ontstaan
van de kring

kring
activiteiten

MIR

contact met
de kring

inter-
nationaal

publicaties

links

samenvatting | summary | Zusammenfassung | sommaire                                        contact us

                                                    

Nederlandse Kring van 
Verzamelaars van Rekenlinialen

Samenvatting                        

Na de oprichting in 1991 is de Nederlandse Kring gegroeid tot een informele groep van ongeveer 60 verzamelaars, met als doelstellingen:

  1. onderlinge ondersteuning van kringleden bij verzamelen en speurwerk

  2. verbreiding van algemene kennis en besef van het historische belang van de rekenliniaal

Deze doelstellingen willen wij bereiken door het uitgeven van ons blad "MIR", door bijeenkomsten te organiseren, aanwezigheid bij verzamelmarkten, publicatie van boeken, catalogi, interviews, en door contacten te onderhouden met groepen van gelijkgestemde verzamelaars in binnen- en buitenland.

Eind 2004 is het gebied van de Kring verbreed en de naam gewijzigd in

Kring Historische Rekeninstrumenten

 

NAVIGATIE HULP

<navigeren in de site is altijd mogelijk door te klikken binnen het menu (oranje letters op blauw)
in de linker marge van elke pagina,  bovenaan>

<vanuit elke pagina kan de Nederlandse versie bereikt worden door te klikken op de eerste regel:
"ga naar Nederlandse Versie">

<bijna elke kleine "thumb-nail" figuur kan aangeklikt worden om een grotere weergave te zien>

<bijna elke onderstreepte regel in aparte kleur kan aangeklikt worden voor meer information >

<de meeste document bestanden worden in Acrobat Reader geopend, sommige in Microsoft WORD>

<vanuit de onderzijde van elke pagina kan "Omhoog" aangeklikt worden om naar het begin
van de pagina te gaan>

Omhoog