Richardson’s 1898 Slide RuleRichardson’s Rekenliniaal (1898)

dragsleep clickklik
?
+

 
0.60

 
1

 
1

 
1

 
1

 
0

descriptionbeschrijving: José Fernandez
animationanimatie: Andries de Man
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9
×
Manual Handleiding
This simulation partially mimics Richardson’s 1898 Slide Rule.
You can:
Deze simulatie bootst gedeeltelijk de rekenliniaal van Richardson uit 1898 na.
Je kan:
Make parts (semi) transparent, using the sliders, for instance to see if the parts are essential,
or to compare the zigzag scale with a traditional logarithmic scale.
met behulp van de schuifregelaars onderdelen (semi-)transparant maken, bijvoorbeeld om te zien of de onderdelen essentieel zijn,
of om de zigzagschaal te vergelijken met een traditionele logaritmische schaal.
save current settings as a URL de huidige instellingen als een URL bewaren
run a magnifier over the slide rule een vergrootglas over de rekenliniaal laten bewegen
The simulation can run in two modes: De simulatie kan op twee manieren werken:
drag:  move the slide and cursor sleep:  beweeg de schuif en de cursur
click: the value at the position of a mouse click is shown in the digital display klik: de waarde op de plaats van een muisklik wordt weergegeven in het digitale display
Read the description given by José Fernandez in the Proceedings of the IM2019 to fully understand this calculating device. Lees de beschrijving door José Fernandez in de Proceedings van de IM2019 om dit rekenapparaat volledig te begrijpen.